ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่าง โครงการรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง