ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 7 วัน ขับขี่ปลอดภัยเทิดไท้องค์ราชันย์(ช่วงเทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง