ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กจ7174 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง