ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง