ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง