ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง