ชื่อเรื่อง : ประกาศ อบต.สมสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ชื่อไฟล์ : yfWaO0dWed52432.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้