ชื่อเรื่อง : ประกาศ อบต.สมสะอาด เรื่อง รายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
รายละเอียด : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เรื่อง รายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ชื่อไฟล์ : BCEi1mCWed91204.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้