ชื่อเรื่อง : ประกาศ อบต.สมสะอาด เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565
รายละเอียด : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : D91mMXmWed90854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้