องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2565
รายละเอียด : ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ได้มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2565 โดยสำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตร นายทศกรรณ์ กองอุดม เกษตรต้นแบบ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นายสุมิตร กุลอาจศรี เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย แบ่งออกเป็น 5 ฐานกิจกรรม เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ในแต่ละฐานกิจกรรม อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานทำให้งานกิจกรรมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จ
ผู้โพส : admin