องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ อบต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-134084


ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder คู่มือประชาชน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
group ฝ่ายบริหาร
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
language หนังสือราชการกรม
folder_open เว็บไซต์กรมส่งเสริม
camera สมุดเยี่ยม
ผู้บริหาร อบต
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
equalizer สำรวจความคิดเห็น
group (IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
group (EIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
email สารจากนายก
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
image ระดับอำเภอ
image ระดับจังหวัด
image ระดับภาค
image ระดับประเทศ
image ระดับโลก
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกัน COVID-19 ประจำปี 2564 [21 มกราคม 2564]
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ประจำปี 2563 [10 พฤศจิกายน 2563]
ประชุมข้าราชการพนักงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [10 พฤศจิกายน 2563]
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 กองทุนสวัสดิการฯ [29 กันยายน 2563]
โครงการส่งเสริมพัฒนาการ และทันตสุขภาพในช่องปากเด็กปฐมวัยฯ [25 กันยายน 2563]
ประเมินกองทุน สปสช.2563 [11 กันยายน 2563]
โครงการของขวัญปีใหม่ 2563"บ้านปันสุขเพื่อผู้สูงอายุ" [9 กันยายน 2563]
ลงพื้นที่ตรวจสอบและร่วมแก้ไขปัญหาน้ำขังในพื้นที่ตำบลสมสะอาด [9 กันยายน 2563]
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 [8 กันยายน 2563]
ประเมิน LPA ประจำปี 2563 [20 สิงหาคม 2563]
1 - 10 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายบรรจง กุลอาจศรี)
นายก อบต.สมสะอาด

โทร : 081-7699093

เอกสารเผยแพร่
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder มาตรการให้บริการ
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder รายงานดำเนินงานรายจ่ายประจำเดือน
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder งบประมาณรายจ่ายรายเดือน
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
thumb_up facebook
video_label ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
language หนังสือราชการกรม
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 15
เมื่อวาน 276
เดือนนี้ 5,098
เดือนที่แล้ว 7,782
ทั้งหมด 24,570