องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
group ฝ่ายบริหาร
นายสุมิตร กุลอาจศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 088-0689216
นายเลอพงศ์ ชัยสะอาด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 096-6932358
นางปภัชญา ทองชุม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 086-0831698
นางนิสารัตน์ จำญาติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 064-9836525