องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ อบต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-134084


ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder คู่มือประชาชน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
group ฝ่ายบริหาร
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
language หนังสือราชการกรม
folder_open เว็บไซต์กรมส่งเสริม
camera สมุดเยี่ยม
ผู้บริหาร อบต
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
equalizer สำรวจความคิดเห็น
group (IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
group (EIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
email สารจากนายก
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
image ระดับอำเภอ
image ระดับจังหวัด
image ระดับภาค
image ระดับประเทศ
image ระดับโลก
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
ชื่อเรื่อง: แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564    ชื่อไฟล์: bubW8qOTue25748.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 (2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
ชื่อเรื่อง: แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 (2561-2565)    ชื่อไฟล์: UYSEOzUTue25813.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.01) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
ชื่อเรื่อง: รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.01)    ชื่อไฟล์: PTCBLDyTue32703.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (แบบ ผ.02/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
ชื่อเรื่อง: รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (แบบ ผ.02/1)    ชื่อไฟล์: mcKQKvATue32914.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (แบบ ผ.02) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
ชื่อเรื่อง: รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (แบบ ผ.02)    ชื่อไฟล์: nM8YPb1Tue33100.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายบรรจง กุลอาจศรี)
นายก อบต.สมสะอาด

โทร : 081-7699093

เอกสารเผยแพร่
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder มาตรการให้บริการ
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder รายงานดำเนินงานรายจ่ายประจำเดือน
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder งบประมาณรายจ่ายรายเดือน
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
thumb_up facebook
video_label ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
language หนังสือราชการกรม
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 8
เมื่อวาน 269
เดือนนี้ 5,091
เดือนที่แล้ว 7,775
ทั้งหมด 24,563