องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศ อบต.สมสะอาด เรื่อง รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
find_in_page ประกาศ อบต.สมสะอาด เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file ประกาศ อบต.สมสะอาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file ประกาศ อบต.สมสะอาด เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศ อบต.สมสะอาด เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลกรทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ 2565 แก้ไ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file ประกาศ อบต.สมสะอาด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลกรทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 481
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประกาศ อบต.สมสะอาด เรื่อง รายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศ อบต.สมสะอาด เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศ แนวทางหลักเกณฑ์การขอใช้รถปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) กรณีเป็นผู้ถูกกักกันเพื่อสังเ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file ประกาศ อบต.สมสะอาด เรื่องการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ COVID-19 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ประจำปี 2564 (ส.ถ.1/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ประจำปี 2564 (ผ.ถ.1/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เรื่อง ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) กรณีเป็นผู้ถูกกักกันเพื่อสังเ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2