องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส. จะจ่ายให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น)ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder คู่มือประชาชน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
group ฝ่ายบริหาร
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
language หนังสือราชการกรม
folder_open เว็บไซต์กรมส่งเสริม
camera สมุดเยี่ยม
ผู้บริหาร อบต
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
equalizer สำรวจความคิดเห็น
group (IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
group (EIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
email สารจากนายก
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
image ระดับอำเภอ
image ระดับจังหวัด
image ระดับภาค
image ระดับประเทศ
image ระดับโลก
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [13 พฤษภาคม 2564]
ออกพื้นที่ตรวจสอบสวนโรคระบาดในสัตว์ ประจำปี 2564 [23 เมษายน 2564]
ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 [23 เมษายน 2564]
เพราะงานบริการคืองานของเรา งานซ่อมประปา 2564 [23 มีนาคม 2564]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
facebook

 

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม ได้ที่ facebook

ชื่อค้นหา : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.สมสะอาด

URL : https://www.facebook.com/somsaat2020/?modal=admin_todo_tour

และสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด (SCAN QR Code) หรือคลิกได้ ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

 


บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบรรจง กุลอาจศรี)
นายก อบต.สมสะอาด
โทร : 081-7699093
(นายบรรจง กุลอาจศรี)
นายก อบต.สมสะอาด
โทร : 081-7699093
เอกสารเผยแพร่
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder มาตรการให้บริการ
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder รายงานดำเนินงานรายจ่ายประจำเดือน
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder งบประมาณรายจ่ายรายเดือน
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
thumb_up facebook
video_label ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
language หนังสือราชการกรม
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 24
เดือนนี้ 5,400
เดือนที่แล้ว 10,910
ทั้งหมด 43,560

ระบบบริการออนไลน์

เพิ่มฐานข้อมูล แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือประชาชน

เพิ่มฐานข้อมูล แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

เพิ่มฐานข้อมูล สมัครเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพิ่มฐานข้อมูล แบบฟอร์มการร้องเรียนบุคลากร

เพิ่มฐานข้อมูล แบบคำร้อง ขอตัดต้นไม้และจัดเก็บกิ่งไม้

เพิ่มฐานข้อมูล แบบคำร้อง ขอรับบริการถังขยะ

เพิ่มฐานข้อมูล แบบคำร้อง ขอซ่อมไฟฟ้า/โคมไฟสาธารณะ

เพิ่มฐานข้อมูล ระบบจองคิว การให้บริการ ONLINE

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ